Qapılar

İnsanın yaşayış məskəninin əsas xarici fərqləndirici cəhətlərindən biri qapıdır. Qapıya baxaraq evin möhkəmliyi və ev sahibinin şəxsiyyəti barədə mühakimə yürütmək olar. Beləliklə, qapını evin və onun sakinlərinin vizit kartı hesab etmək olar.